AIM LATEST

Prayer Times


London – 22 September, 2018

Imsak 05:04
Dawn 05:14
Sunrise 06:47
Noon 12:53
Sunset 18:59
Maghrib 19:14